Psychologia sportu

Czym jest psychologia sportu?

Psychologia sportu to nauka, która skupia się na pracy nad poprawą osiągnięć sportowych i rozwoju osobistego osób uprawiających sport zarówno wyczynowo, jak i amatorsko.

 

Dlaczego trening mentalny jest tak ważny?

„Podczas treningów każdy skupia się w 90 procentach na stronie fizycznej, a w 10 procentach na psychicznej, podczas gdy w trakcie zawodów to umysł rządzi w 90 procentach, bo na poziomie mistrzowskim fizycznie niewiele nas różni” – Elka Graham

Coraz częściej sportowcy włączają w swój trening sportowy także trening mentalny. W sporcie profesjonalnym wyróżnia się cztery sfery, nad którymi pracuje się, aby osiągnąć poziom maksymalnych osiągnięć zawodnika. Są to sfery: fizyczna, techniczna, taktyczna i psychologiczna. Na poziomie mistrzowskim różnice w wytrenowaniu w pierwszych sferach są obecnie praktycznie niezauważalne, a o zwycięstwie często decyduje właśnie przygotowanie mentalne.

Trening mentalny wykorzystywany w psychologii sportu pomaga zmaksymalizować potencjał danego zawodnika, rozwinąć i wykorzystać drzemiące w nim możliwości. To zestaw ćwiczeń, które powtarzane systematycznie prowadzą do zdobywania, kształtowania i utrwalania cech, i umiejętności psychicznych zawodnika takich jak: koncentracja, optymalizacja poziomu pobudzenia, odporność psychiczna, wizualizacja. Głównym celem treningu jest wyposażenie zawodnika w umiejętności, które pomogą mu poradzić sobie w różnych sytuacjach dnia codziennego, treningu czy rywalizacji sportowej.

 

Z kim pracuje psycholog sportu?

W psychologii sportu pracujemy ze sportowcami, trenerami czy rodzicami młodych sportowców. Pracujemy zarówno indywidualnie, jak i z całymi zespołami. To też świetna alternatywa dla muzyków, ludzi biznesu, a także dla każdego, kto chciałby pracować nad odkrywaniem i rozwijaniem swoich możliwości i potencjału.

 

Co wchodzi w skład treningu mentalnego:

  • Techniki radzenia sobie ze stresem
  • Trening relaksacji
  • Trening wizualizacji
  • Trening koncentracji i uwagi
  • Budowanie i wzmacnianie pewności siebie
  • Wyznaczanie celów
  • Praca nad motywacją
  • Praca nad wewnętrznymi przekonaniami.