Henry Ford mawiał: Niezależnie, czy myślisz, że „możesz” czy „nie możesz” – masz rację. Okazuje