Psychologia sportu

Czym jest psychologia sportu? Psychologia sportu to nauka, która skupia się na pracy nad poprawą

Ćwiczenia TRE®

Ćwiczenia TRE® (Tension & Trauma Releasing Exercises) to zestaw ćwiczeń, które pomagają redukować stres i napięcia w

Techniki EFT

EFT – Emotional Freedom Techniques – Techniki Emocjonalnej Wolności – to holistyczny sposób pracy z

Trening relaksacji

Praca z nadmiernym stresem Być może często czujesz się zdenerwowany/-na, źle sypiasz, w głowie masz